Konsultasyon
FUE Teknik Saç Nakli
Dr. Gökhan Gür, 2003 yılında başladığı FUE ( Folliculer Unit Extraction) Teknik Saç ekimlerine halen İstanbul’daki Gir HairTransplant Poliklinikte devam etmektedir.

 

FUE Teknik Saç ekimi öncelikle, çok iyi bir muayene ile başlamalıdır. Hastanın saç yapısı, deri yapısı, dökülme aşaması, yaşı, genetik öyküsü, saç dökülmesi ve ilerleyen saç kaybı şeması uygulanacak olan Saç Ekimi girişiminin temel planlama unsurudur. Konsültasyon ( muayene ) detaylı, doyurucu ve açıklayıcı
olmalıdır. Hastanın tüm soruları cevaplanmalıdır ve gerçekçi olunmalıdır. Konsültasyon hastanın doktoru ile kuracağı temel güven bağının temelidir. Konsültasyon sadece Fue Teknik saç ekimini başından sonuna kadar uygulamış deneyimli doktorların işidir.

Son yıllarda digital paylaşımların yaygınlaşması, fotografik konsültasyonları mümkün kılmaktadır. Elbette farklı ülkelerden
medikal turist olarak seyahet etmek zorunda kalacak hastalar için bu bir zorunluluktur. Ancak saç nakli işleminden önce
fotografik konsültasyon mutlaka canlı konsültasyonla ile doğrulanmalı, hatta eksiklikler giderilmeli, farklı bilgiler oluşmuşsa cerrahi plan değiştirilmelidir.

KONSÜLTASYON VE CONSENT FORMLAR
Konsültasyon sözel olarak bitirlip, hastanın tüm soruları içtenlikle ve gerçekçi biçimde, doktorun tüm deneyimini
kullanarak ve anlatarak cevaplandıktan sonra bu konsültasyon özeti, yazılı olarak diagrama işlenmeli ve hastanın imzasına
sunulmalıdır. Bu sayede saç ekimi operasyonu doktor tarafından anlatılan bilgiler temelinde yazılı ve hasta tarafından anlaşılan bir onaya dönüştürülür. Hasta saç ekimi operasyonunun planını yazılı olarak görmüş ve onaylamış olur.
İLETİŞİM