Golden Hand
- Saç alımında HOMOJEN DAĞILIM
- Agresif Sayıda saç alımından kaçınma
- Donör alanda scar bırakmama
- Uygun çap, uygun derinlikte punch kullanımı
- Çok az sayıda parsiyel transection
- İngore edilebilecek sayıda total transection 1 ve 2 de golden hand standards lie alım yapılmış hastada donör alan; 3 de ise agresif alım ile tahrip edilmiş donör alan.

1 ve 2 de golden hand standards lie alım yapılmış hastada donör alan; 3 de ise agresif alım ile tahrip edilmiş donör alan.
İLETİŞİM