GOLDEN HAND
 

                                √ Saç alımında HOMOJEN DAĞILIM

                                √ Agresif Sayıda saç alımından kaçınma

                                √ Donör alanda scar bırakmama

                                √ Uygun çap, uygun derinlikte punch kullanımı

                                √ Çok az sayıda parsiyel transection

                                √ İngore edilebilecek sayıda total transection 

 

                                  1 ve 2 de Golden Hand Standards lie alım yapılmış hastada donör alan; 3 de ise agresif alım ile tahrip edilmiş donör alan. 

 

  • Recent results


    Find us at the forums    CONTACT US