Saç Ekimi için En Önemli Unsur Nedir?


FUE Teknik Saç ekimi öncelikle, çok iyi bir muayene ile başlamalıdır. Hastanın saç yapısı, deri yapısı, dökülme aşaması, yaşı, genetik öyküsü, saç dökülmesi ve ilerleyen saç kaybı şeması uygulanacak olan Saç Ekimi girişiminin temel planlama unsurudur. 

  • Recent results


    Find us at the forums    CONTACT US